Kontakt

Costruo

+42147 43 20944

costruo@stonline.sk

Stavebná činnosť

+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)

costruo.princz@centrum.sk (Ing. Princz Jozef)

Piliarska výroba

+421905 978 535 (György Tibor)

costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)

+421905 928 317 (Kerekes)

Doprava, Prenájom, Taxislužba

+421905 978 535 (György Tibor)

costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)

Predaj sypkých stavebných materiálov, Sakret

+421905 978 535 (György Tibor)

costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)

+421908 939 807 (Simona Podmanická)

costruo.podmanicka@centrum.sk (Simona Podmanická)