O Nás

Spoločnosť COSTRUO bola založená v roku 1993. Prevažne sa zameriavame na občianske, priemyselné, inžinierske a pozemné stavby. Realizujeme stavby všetkého druhu  – výstavbu bytových  a rodinných domov, administratívnych budov, rekonštrukcie a obnovy bytových domov.

Okrem stavebnej výroby ako ďalšiu činnosť zabezpečujeme aj piliarsku výrobu.

Od svojho vzniku sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť. Kvalitný materiál a profesionálne vyškolený personál sú zárukou tej najvyššej kvality.

Naša firma zamestnáva celoročne priemerne 50 zamestnancov v profesiách: murár, tesár, vodár, klampiar, kurenár, zámočník,…

Naša firma realizuje taktiež zatepľovanie na základe licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov:
POLIFARBE POLICOLOR Therm – P
POLIFARBE POLICOLOR Therm – MOd roku 2004 je spoločnosť držiteľom Certifikátu systému kvality STN ISO 9001:2000. V novembri roku 2007 úspešne prešla recertifikačným procesom, na základe ktorého jej bolo vydané predĺženie platnosti Certifikátu kvality do mája roku 2012.

Výzva:
Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy

 

Certifikácia

V roku 2016  spoločnosť COSTRUO, zaviedla a používa integrovaný manažersky systém:

  • manažérstva kvality podľa normy  EN ISO 9001:2015 (zavedený v roku 2005)
  • environmentálneho manažérstva podľa normy  ISO 14001:2015 (zavedený v roku 2009)
  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007 (zavedený v roku 2016)