costruo spol. s.r.o.

Stavebnomontážna, piliarska a obchodná činnosť.

+42147 43 20944
costruo@stonline.sk

Zistiť viac

Naše služby

Zistiť viac

Stavebná činnosť

+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)
costruo.princz@centrum.sk (Ing. Princz Jozef)

Zistiť viac

Piliarska výroba

+421905 978 535 (György Tibor)
costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)
+421905 928 317 (Kerekes)

Zistiť viac

Dopravná činnosť

+421905 978 535 (György Tibor)
costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)
+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)
costruo.princz@centrum.sk (Ing. Princz Jozef)

Zistiť viac

Prenájom

+421905 978 535 (György Tibor)
costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)
+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)
costruo.princz@centrum.sk (Ing. Princz Jozef)

Zistiť viac

Taxislužba

+421911 111 313
+421915 373 733
+421915 672 777
+421905 978 535 (György Tibor)
costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)

Zistiť viac

Predaj sypkých stavebných materiálov

+421905 978 535 (György Tibor)
costruo.gyorgy@centrum.sk (György Tibor)
+421908 939 807 (Simona Podmanická)
costruo.podmanicka@centrum.sk (Simona Podmanická)
+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)
costruo.princz@centrum.sk (Ing. Princz Jozef)

O Nás

Spoločnosť COSTRUO bola založená v roku 1993. Prevažne sa zameriavame na občianske, priemyselné, inžinierske a pozemné stavby. Realizujeme stavby všetkého druhu – výstavbu bytových a rodinných domov, administratívnych budov, rekonštrukcie a obnovy bytových domov.

Od svojho vzniku sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť. Kvalitný materiál a profesionálne vyškolený personál sú zárukou tej najvyššej kvality.