O nás

Spoločnosť COSTRUO bola založená v roku 1993. Prevažne sa zameriavame na občianske, priemyselné, inžinierske a pozemné stavby. Realizujeme stavby všetkého druhu – výstavbu bytových a rodinných domov, administratívnych budov, rekonštrukcie a obnovy bytových domov.

Okrem stavebnej výroby ako ďalšiu činnosť zabezpečujeme aj piliarsku výrobu.

Od svojho vzniku sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť. Kvalitný materiál a profesionálne vyškolený personál sú zárukou tej najvyššej kvality.

Naša firma zamestnáva celoročne priemerne 50 zamestnancov v profesiách: murár, tesár, vodár, klampiar, kurenár, zámočník,…

Naša firma realizuje taktiež zatepľovanie na základe licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov:
POLIFARBE POLICOLOR Therm – P
POLIFARBE POLICOLOR Therm – M
Od roku 2004 je spoločnosť držiteľom Certifikátu systému kvality STN ISO 9001:2000. V novembri roku 2007 úspešne prešla recertifikačným procesom, na základe ktorého jej bolo vydané predĺženie platnosti Certifikátu kvality do mája roku 2012.

Výzva

Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy

Certifikácia

V roku 2016 spoločnosť COSTRUO, zaviedla a používa integrovaný manažersky systém:

Politika spoločnosti