O nás

Spoločnosť COSTRUO spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Prevažne sa zameriavame na občianske, priemyselné, inžinierske a pozemné stavby. Realizujeme stavby všetkého druhu – pozemné a inžinierske stavby, cestné stavby

V rámci PS realizujeme:

v rámci IS realizujeme:

Okrem stavebnej výroby ako ďalšiu činnosť prevádzkujeme aj piliarsku výrobu. Vyrábame stavebné rezivo s odbytom SR a MR.

Od roku 2013 prevádzkujeme aj TAXI službu.

Od svojho vzniku sme sa vyprofilovali na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť. Kvalitný materiál a profesionálne vyškolený personál sú zárukou tej najvyššej kvality.

Naša firma zamestnáva celoročne priemerne 65 zamestnancov v profesiách: murár, tesár, vodár, klampiar, kúrenár, stolár, elektrikár, zámočník,…

Licencie

V rámci rekonštrukčných prác vykonávame aj zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov na základe licencie vydanej TSÚS

Sme držiteľmi LICENCIÍ systémov

  1. SAKRET KSD-EPS
    SAKRET KAM-MW
  2. EXCEL THERM
    EXCEL THERM MINERAL

IMS –Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť má zriadený a používa IMS ( Integrovaný manažersky systém),vlastníme certifikáty:

  • Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2015
  • Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015
  • Certifikát manažérstva BOZP ISO 45001:2018

Politika spoločnosti

Výzva

Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy