Stavebná činnosť

+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)

Naša spoločnosť vám zaručuje dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebnej činnosti.
Realizujeme široký okruh stavieb:

  • pozemné stavby (novostavby, rekonštrukcie, voda, kúrenie, plyn, elektrika,..)
  • inžinierske stavby (vodovody, kanalizácie, plynovod, cesty, chodníky, spevnené plochy,…)
  • stavby na kľúč
  • časti stavieb (obklady, omietky, hrubé stavby,strechy,…)

Taktiež ponúkame :

  • potery
  • sadrokartóny
  • obklady, dlažby

Pri každej výstavbe je pridelený zodpovedný pracovník – stavbyvedúci a odborný prípravár, ktorí budú s investorom spolupracovať v priebehu celej akcie.