Prenájom

+421905 978 535 (György Tibor)
+421905 250 756 (Ing. Princz Jozef)

Naša firma od roku 2010 v rámci svojich služieb rozšírila svoje pôsobenie aj v oblasti prenájmu:

  • lešenia
  • oplotenia
  • podperných stĺpov